Kategorijas

A

INTEGRĒTĀS KAMPAŅAS

Produkti, pakalpojumi, tēls

A1

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, drukāti materiāli (pēc izvēles)

Korporatīvā sociālā atbildība, labdarība un sociālā reklāma

A2

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, drukāti materiāli (pēc izvēles)

B

TV & RADIO

TV un Kino. Produkti, pakalpojumi, tēls

B1

Iesniegšanas formāts: Video, attēli

TV un Kino. Korporatīvā sociālā atbildība, labdarība un sociālā reklāma

B2

Iesniegšanas formāts: Video, attēli

Animācijas, VFX & 3D Craft

B3

Iesniegšanas formāts: Video, attēli Animācijas lietojums video reklāmās – stop-motion, grafika, 2D un 3D datoranimācijas

Korporatīvie video

B4

Iesniegšanas formāts: Video, attēli Darba devēja, iekšējā, tēla un B2B komunikācija

Tiešsaistes video

B5

Iesniegšanas formāts: Video, attēli

Film Craft

B6

Iesniegšanas formāts: Video, attēli

Radio

B7

Iesniegšanas formāts: Audio, attēli (zīmola logo)

Sound Craft

B8

Iesniegšanas formāts: Audio, Attēli (zīmola logo), Video (pēc izvēles)

C

INTERAKTĪVIE UN DIGITĀLIE RISINĀJUMI

Digitālās kampaņas

C1

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, URL (pēc izvēles)

Tiešsaistes lapas

C2

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, URL

Banneri, rich media

C3

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, URL

Mobilās aplikācijas

C4

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, URL (pēc izvēles)

Sociālo mediju komunikācija

C5

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, URL (pēc izvēles)

Citi digitālie risinājumi

C6

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, URL (pēc izvēles)

D

PRINTART & DESIGN CRAFT

Grafiskā komunikācija

D1

Iesniegšanas formāts: Attēli, izdrukas un/vai produktu paraugi (nosūtīt uz LADC biroju) Drukātie reklāmas materiāli (plakāti, tiešais pasts, ielūgumi, apsveikumu kartītes, datu vizualizācija u.c.) Kategorijā tiek vērtēta dizaina meistarība.

Izdevniecība

D2

Iesniegšanas formāts: Attēli, izdrukas un/vai produktu paraugi (nosūtīt uz LADC biroju) Grāmatas, žurnāli, katalogi, korporatīvie izdevumi, gada pārskati, kalendāri u.c.

Zīmola vizuālā identitāte

D3

Iesniegšanas formāts: Attēli, izdrukas un/vai produktu paraugi (nosūtīt uz LADC biroju) Identitāte, logo, burtveidolu dizains

Ilustrācija

D4

Iesniegšanas formāts: Attēli, izdrukas un/vai produktu paraugi (nosūtīt uz LADC biroju)

Fotogrāfija

D5

Iesniegšanas formāts: Attēli, izdrukas un/vai produktu paraugi (nosūtīt uz LADC biroju)

Iepakojumi

D6

Iesniegšanas formāts: Attēli, izdrukas un/vai produktu paraugi (nosūtīt uz LADC biroju)

Telpas un pieredzes dizains

D7

Iesniegšanas formāts: Attēli, izdrukas un/vai produktu paraugi (nosūtīt uz LADC biroju), video (pēc izvēles)

E

PRESES UN VIDES REKLĀMA

Vides reklāma. Produkti, pakalpojumi, tēls

E1

Iesniegšanas formāts: Attēli

Vides reklāma. Korporatīvā sociālā atbildība, labdarība un sociālā reklāma

E2

Iesniegšanas formāts: Attēli

Preses reklāma

E3

Iesniegšanas formāts: Attēli Laikrakstos, žurnālos

F

ZĪMOLA STĀSTS

Jauns zīmols

F1

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, drukāti materiāli (pēc izvēles) Jauna zīmola radošais koncepts, nosaukums, zīmola stāsts, vizuālā identitāte, komunikācija.

Zīmola atjaunināšana (rebrand)

F2

Iesniegšanas formāts: Video, attēli, drukāti materiāli (pēc izvēles) Esoša zīmola atjaunināšana vai pilnīga pārveidošana. Stāsts sevī ietver radošo konceptu, jaunu identitāti, komunikāciju, vai tikai dažus no minētajiem elementiem.

G

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Korporatīvā komunikācija un reputācija

G1

Iesniegšanas formāts: Attēli, video (pēc izvēles) Kampaņas, aktivitātes organizāciju un uzņēmumu zīmola atpazīstamības un ilgtermiņa reputācijas veicināšanai.

Consumer Relations

G2

Iesniegšanas formāts: Attēli, video (pēc izvēles) Produktu un pakalpojumu kampaņas, aktivitātes B2C segmentam.

Korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja

G3

Iesniegšanas formāts: Attēli, video (pēc izvēles) Uzņēmumu un organizāciju programmas, kas iekļauj sociālos un vides apsvērumus, rīkoties ētiski, veicināt ekonomisko attīstību un uzlabot dzīves kvalitāti sabiedrībā.

Iekšējā komunikācija

G4

Iesniegšanas formāts: Attēli, video (pēc izvēles) Kampaņas, aktivitātes organizāciju un uzņēmumu biedriem un darbiniekiem.

H

NETRADICIONĀLĀ KOMUNIKĀCIJA

Netradicionālā komunikācija

H1

Iesniegšanas formāts: Attēli, video (pēc izvēles)

I

PASĀKUMI UN SPONSORĒŠANA

Pasākumi un sponsorēšana

I1

Iesniegšanas formāts: Attēli, video (pēc izvēles)

J

BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT

BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT

J1

Iesniegšanas formāts: Attēli, video (pēc izvēles) Zīmola satura radīšanas process un tā integrācija oriģinālajā zīmola vēstījumā. Kā zīmols strādā individuāli, radot saturu pats vai cik veiksmīgi tas tiek integrēts eksistējošā formātā, sadarbojoties ar medijiem u.c., lai attīstītu un radītu publikai izklaidējošu, uztveramu un saistošu saturu.

K

Radošās izcilības eksports

K1 Darbi, kas tapuši ārvalstu klientiem

K37

Iesniegšanas formāts: Attēli, video (pēc izvēles)

L

YOUNG CREATIVE

YOUNG CREATIVE

L1

Iesniegšanas formāts: Attēli, video (pēc izvēles), izdrukas un/vai paraugus (nosūtīt uz LADC biroju) Bezmaksas kategorijā darbus iesniedz jaunie radošie talanti līdz 28 gadu vecumam. Kvalificējas reklāmas, grafiskā un digitālā dizaina, realizētie vai potenciālie projekti. Kategoriju vērtēs LADC skolas pasniedzēju īpašā žūrija.