Kultūra ir dzīva!

Klients: Alūksnes Kultūras centrs

Autors: Alūksnes kultūras centrs

Projekta apraksts:

Ir Covid-19 laiks.
Tu esi viena no 555 Latvijas kultūras iestādēm, kura šobrīd ir slēgta un tajā nekas nenotiek. Ko darīt? Kā attaisnot savu eksistenci? Kā iepriecināt kultūras ļaudis?

Vienkārši.
Uzrunā Kultūras centra amatierkolektīva koncertmeistari, pārģērb viņu par apkopēju un uzlmē "video kameru" ierakstu, kurā viņa notēlu muzikāli talantīgas apkopējas lomu.
31.marta vakarā, dažas stundas pirms internetu pārpludina 1.aprīļa joki, publicē šo video, kas, lai arī uztverams kā joks, ir arī spogulis šobrīd notiekošajam kultūras nozarē - tam perfekti atbilst spēlētā skaņdarba nosaukums "Melanholiskais valsis".

Rezultāti:
- iepriecinātas kolektīva apkopējas (viņām tika teikts - ja kāds prasa, kas tur spēlē, sakiet "es!") - vairāk kā 250 000 skatījumu
- dabiska publicitāte latviešu UN KRIEVU medijos
- vismaz 2 no Saeimas deputātiem dalījās ar šo video
- komentāri apstiprināja mūsu aizdomas - klavieres ir jāskaņo.

Project description:

It's Covid-19 time.
You are one of the 555 Latvian cultural institutions, which is currently closed and nothing is happening there. What to do? How to justify your existence? How to bring joy to people?

Simple.
Contact the concertmaster of Culture Center amateur ensemble, disguise her as a cleaner and lm a "surveillance camera" recording in which she plays the role of a musically talented cleaner.
On the evening of March 31, a few hours before the jokes of April 1 ood the Internet, publish this video, which, although perceivable as a joke, is also a mirror of what is happening in the culture industry - the title of played composition "Melancholic Waltz" perfectly matches that.

Results:
- happy Culture Center cleaners (we told them - if someone asks who is playing in that video, say "I am!") - More than 250,000 views
- free publicity in Latvian AND RUSSIAN media
- At least 2 of the Saeima deputies shared this video
- The comments conrmed our suspicion - the piano must be tuned.