Absolut Art Jam

Klients: Pernod Ricard Latvia

Autors: TBWA Latvija

Projekta apraksts:

UZDEVUMS: Covid-19 pandēmija daudzus māksliniekus atstāja bez ienākumiem. Absolut nolēma lielu daļu sava mārketinga budžeta novirzīt radošo cilvēku atbalstam.

IZAICINĀJUMS: Laikā, kad Covid-19 un ar to saistītie ierobežojumi vēl bija jaunums, daudzas industrijas cieta īpaši smagi, tostarp arī izklaides industrija. Neskaitāmi daudz radošo cilvēku pēkšņi palika bez ienākumiem, kad visi pasākumi tika atcelti un galerijas aizslēgtas. Cilvēki tad vēl nebija pieraduši visu darīt interneta vidē, kā tas notiek šobrīd.

RADOŠĀ IDEJA: Ieguldīt naudu četros Facebook tiešsaistes pasākumos, kas popularizētu māksliniekus un sniegtu viņiem iespēju darīt to, ko viņi prot vislabāk - radīt mākslu!

REZULTĀTI: Tika nodarbināti 30 mākslinieki un Mākslas Teleizsolē pārdoti visi mākslas darbi, kas māksliniekiem ienesa 2500 eiro.

Facebook:
20 009 ieraksta skatījumi
5718 lapas skatījumi
605 tiešsaistes pasākuma skatītāji 
13 498 min. skatoties

Project description:

INSIGHT
The start of Covid-19 left many artists with no income. Absolut decided to redirect a large part of their marketing budget to aid creative people.

CHALLENGE
It was the time when Covid-19 was something new, and so were all the restrictions that came. It hit many industries hard. And entertainment was the one who suffered the most. Countless creatives we’re suddenly left with no income with all events being cancelled or postponed. And people were not yet used to doing everything online as they do now.

IDEA
The idea was to invest the money in four Facebook online events which would promote artists and give them work doing what they do best - create art!

RESULTS:
Most importantly, we showed Absolut is a brand that cares. We employed 30 artists and sold all the artworks at the Art TeleAuction, bringing in €2500 for the authors.

Facebook:
- 20 009 post views
- 5718 page views
- 605 live audience members
- 13 498 minutes spent watching