Uzveic Tumsu!

Klients: LMT

Autors: Wrong Digital

Projekta apraksts:

2020. gada Ziemassvētki bija citādāki. Mēs nevēlējāmies tos pavadīt komercializētā un spīdīgā dāvanu papīrā. Tā vietā mēs atdzīvinājām mūsu senču ziemas saulgriežu tradīcijas un gudrību. Mēs izveidojām modernu formulu, kas palīdz ikvienam atbrīvoties no vecā un dod vietu jaunajam.

LMT Ziemassvētku kampaņā “Uzveic Tumsu!” Mēs sadarbojāmies ar grupu “Tautumeitas”, lai izviedotu modernu muzikālu vēstījumu gaismai. Izmantojot masku vilkšanas tradīciju mūsdienu interpretācijā, izveidojām 6 unikālas maskas, kurās tika apvienoti dažādi dabas materiāli kā arī novecojusi elektronika. Šī stāsta enerģija izstarojās no televizora ekrāniem, radio un vides reklāmām, tāpat arī no mūzikas video. Tāpat ikviens varēja pārveidot sevi, izmēģinot vienu no sešām AR maskām.

Biznesa rezultāti? Tie bija lieliski, bet pozitīvā enerģija un spēks, ko saņēmām gan no latviešiem, gan ārvalstniekiem, bija vēl iedvesmojošāk.

Project description:

Christmas 2020 felt different. We chose to skip the commercial cheer and looked beyond shiny gift wrapping. Instead, we revived the wisdom of our ancestors’ winter solstice traditions. We created a modern formula that helps you get rid of the old and make place for the new. To remind everyone that strength to conquer the darkness lies within.

In the LMT’s Christmas campaign “Defeat the darkness!” we collaborated with the band “Tautumeitas” to create a modern anthem for the light. Using the tradition of putting on masks in a contemporary interpretation, we created six unique pieces, which combined dried natural objects with broken electronics. The energy of this story radiated from TV screens, radio and outdoor ads, as well as the music video. Moreover, everyone could transform themselves by trying on one of the six AR masks.

Business results? They were great, but the positive energy and strength that we received from Latvians and foreigners alike, was even more inspiring.