Izdevums “Procesā”

Klients: Megija Jurevica

Autors: Megija Jurevica

Projekta apraksts:

Izdevums 'Procesā' paredzēts sarunu veidošanai par grakas dizaina nozari Latvijā un ar to saistītām tēmām. Tā saturs balstīts uz četrām pamata kategorijām – mantojums, potenciāls, saslēgšanās un informēšana. Saturs ir unikāli veidots izdevumam, taču sadarbības ietvaros var tikt pārpublicēts kādā tiešsaistes platfomā. Mērķis ir raisīt sarunas par svarīgām tēmām grakas dizaina nozarē ilgtermiņā, vienlaikus attīstot izpratni par dizainera lomu gan nozares profesionāļiem, gan sabiedrībai kopumā.

Project description:

Magazine 'Process' is focused on contributing to conversations about graphic design eld in Latvia, including topics that are close to it. Content is based on four fundamental categories – heritage, potential, engagement, and informing. All content is made uniquely for the magazine, although if there is collaboration, it can be re–published in online platforms. The aim is to contribute to conversations about meaningful topics in the graphic design eld in the long term, at same time developing comprehension of the designer's role between professionals and society.

Link:

https://issuu.com/megijajurevica/docs/procesa-megija_sintija_jurevica