Bizness sākas ar cilvēku / Business starts with a person

Klients: Tele2

Autors: Not Perfect

Projekta apraksts:

Latvijas ekonomiku galvenokārt veido mazie un vidējie uzņēmumi. Saprotot, ka citi telekomunikāciju operatori biznesa klientus uzrunā korporatīvā un lieliem uzņēmumiem adresētā veidā, Tele2 Bizness nolēma celt gaismā mazos uzņēmumus un to nozīmīgumu Latvijā.

Kampaņa tika balstīta novērojumā, ka mazie uzņēji bieži nosauc biznesu savā vai savas ģimenes vārdā, tādā veidā uzņemoties lielu atbildību par sniegto pakalpojumu un servisu kvalitāti.
Ar kampaņas palīdzību Tele2 Bizness parādīja, ka biznesam nav jābūt lielam un ar daudz darbiniekiem, lai tas skaitītos vai uzskatīti sevi par “īstsu biznesu”. Jo bizness sākas ar cilvēku.

Project description:

Latvia's economy is mainly made up of small and medium-sized enterprises. Realizing that other telecommunications operators address business customers in a corporate and meant-for-a-big-company way, Tele2 Business decided to shed light on small businesses and their importance in Latvia.

The campaign was based on the observation that small entrepreneurs often name the business after their own name or the name of their family, thus taking great responsibility for the quality of the services provided.
With the help of the campaign, Tele2 Business showed that an enterprise does not have to be big and with a lot of employees to count or be considered a "real business". Because business starts with a person.