Zelta Zivtiņa – internets senioriem

Klients: Tele2

Autors: Not Perfect

Projekta apraksts:

Zelta Zivtiņa ir Latvijā pieprasīts un populārs telekomunikācijas zīmols, kas vienmēr iestājas par pieejamu un izdevīgu internetu visā Latvijā.

Saprotot, ka lielai mērķa auditorijas daļai – senioriem – mobilais internets nemaz neinteresē, Zelta Zivtiņa radīja īpašu senioriem adresētu kampaņu. Kampaņa izglītoja un palīdzēja senioriem apgūt internetu tiem iemīļotos formātos, laikos un kanālos, kāpinot un 4x pārsniedzot ierasto senioru interesi gan par mobilo internetu, gan par viedtālruņiem. Tagad Latvijas seniori ir kļuvuši zinošāki par internetu un patstāvīgi spēj darboties internetā.

Project description:

Zelta Zivtiņa is a demanded and popular telco brand in Latvia, which always stands for accessible and affordable Internet throughout Latvia.

Realizing that a large part of the target audience - seniors - is not interested in mobile internet at all, Zelta Zivtiņa created a special campaign addressed to them. The campaign educated and helped seniors to learn how to use the Internet in their favorite formats, times and channels, increasing and 4x exceeding the usual seniors' interest in both mobile Internet and smartphones. Now Latvian seniors have become more knowledgeable about the Internet and are able to independently use it.