Cilvēks, nevis diagnoze!

Klients: Labklājības ministrija

Autors: TBWA Latvija

Projekta apraksts:

Mūsu uzdevums bija lauzt stereotipus un palīdzēt cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem integrēties sabiedrībā. KPI: palielināt to sabiedrības daļu, kas ir mainījusi uzskatus par cilvēkiem ar traucējumiem un redz viņus kā pilnvērtīgus sabiedrības locekļus. Radošais risinājums: dokumentālā kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze!” - redzēt cilvēkus ar traucējumiem kā indivīdus, nevis kā “diagnozes”. Vēstījums: mums visiem ir vairāk kopīgā nekā atšķirīgā - katrs ir vērtīga sabiedrības daļa. Kā tika sasniegti mērķi - sociālais eksperiments, kas lauza stereotipus un parādīja, ka šie cilvēki ir patiesi spējīgi, atklāšanas pasākums, studentu konkurss, VR video stāsti, kas veicināja empātiju, tiešsaistes diskusijas un tests “Patiesība vai mīts”, ATL kampaņa, mediju attiecības. Pētījumu rezultāti: 64% respondentu atzina, ka ir mainījuši savas domas par cilvēkiem ar traucējumiem, un 630 000 cilvēku (55%) kampaņu bija pamanījuši medijos (vidējais sociālo kampaņu rādītājs: 46%).

Project description:

We had to break stereotypes and help integrate people with mental or physical disorders into society. KPI: increase the proportion of the audience that have changed their opinion about people with disorders and see them as an integrated part of society. Creative solution: a documentary campaign “Human, not Diagnosis”- a genuine change of perspective by primarily seeing people with disorders as individualities rather than a “diagnosis”. Message: People with and without “diagnoses” have more in common than different - everyone is a valued member of society. Tools: social experiment to break the stereotypes and show the true abilities of people with mental or physical disorders, opening event, student competition, virtual reality video stories to promote empathy, online discussions and test “Truth or myth”, ATL campaign, media relations. Post-campaign research showed that 64% of respondents admitted that they have changed their opinion about people with mental and functional disorders.

Link:

https://cilveksnevisdiagnoze.lv/cilveks-nevis-diagnoze/