Homo Sapiens in the age of the Internet

Klients: Tele2

Autors: Not Perfect

Projekta apraksts:

Tele2 kampaņa “Homo Sapiens Interneta laikmetā” radīta, lai iedrošinātu cilvēkus nebaidīties no tehnoloģiju straujās attīstības, bet saskatītu tajās darbarīkus mūžsenu vajadzību apmierināšanai. Kampaņas materiālos salīdzinājām mūsdienas un pasaules vēsturi, izceļot kopīgo un nemainīgo cilvēku uzvedībā. Materiāli variēja no izklaidējošiem soctīklu video līdz pat zinātniskiem ekspertu viedokļiem Tele2 blogā. Cilvēks nav mainījies, mainās tikai darbarīki, un šodien nepieciešamo internetu un viedierīces var atrast pie Tele2.

Project description:

Telco’s Tele2 campaign “Homo Sapiens in the age of the Internet” was created to assure people not to be afraid of the fast progress of technology but see modern tools for timeless needs instead. In campaign materials we compared modern times with history, highlighting the common and unchanged behaviour of people. Materials included both entertaining social videos and scientic opinions in the Tele2 blog. The human has not changed, only the tools have - those that are needed today, the Internet and smart devices, can be found at Tele2.