Seko sev, nevis komentāriem / Follow yourself, not the comments

Klients: Tele2

Autors: Not Perfect

Projekta apraksts:

Vadošā telekomunikāciju kompānija Latvijā, Tele2, uzņemas atbildību par cilvēku interneta lietošanas paradumiem.

Un jauniešiem adresētajā kampaņā Tele2 aktualizēja sensitīvu un Latvijā samilzušu problēmu – negatīvos komentārus internetā.

Kampaņa “Seko sev, nevis komentāriem” aicināja neļauties nosodījumam, naidam, homofobijai un citiem konservatīvās sabiedrības daļas paustajiem komentāriem internetā un iedrošināja jauniešus sekot savam aicinājumam un lepoties ar savu unikalitāti.

Kampaņa izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā, parādot, cik lielu ietekmi uz pašpārliecību, priekšstatiem un personību spēj atstāt negatīvs komentārs, un aktualizēja tēmas nozīmību Latvijā.

Project description:

The leading telco in Latvia, Tele2, takes responsibility for people's Internet usage habits.

In the campaign aimed at youngsters, Tele2 highlighted a sensitive and growing problem in Latvia – negative comments on the Internet.

The "Follow yourself, not comments" campaign encouraged no to give in to condemnation, hatred, homophobia and other internet comments from conservative parts of the society and encouraged young people to follow their call and be proud of their uniqueness.

The campaign caused a wide resonance in society, showing how much a negative comment can damage self- condence, perceptions and personality, and highlighted the importance of the topic in Latvia.