#StillSpeakingUp DEEPTRUTH

Klients: Propuesta Civica

Autors: Publicis Riga

Projekta apraksts:

Vienīgais žurnālists, kas Meksikā var runāt bez bailēm, ir miris žurnālists.
Korupcijas un narkotiku tirdzniecības izmeklēšana kopš 2007. gada ir zaudējusi dzīvību vairāk nekā 120 žurnālistiem. 2017. gadā nogalinātais Havjers Valdess bija viens no ikoniskākajiem žurnālistiem.
Pēc 3 gadiem mākslīgais intelekts atgriež Havjeru — tiešraidē nacionālajā televīzijā — tieši vērsties pie Meksikas prezidenta, pieprasot taisnīgumu sev un saviem kolēģiem, pieprasot vārda brīvību visiem.
Ideju un visu tehnisko izpildījumu ar lepnumu Latvijā veica Publicis Rīga. Projektu Meksikā publicēja Publicis Mexico & Publicis Media.
Deepfake videoklips tika rādīts visos galvenajos televīzijas kanālos Meksikas labākajā laikā, izraisot triecienvilni ne tikai valstī, bet visā spāņu pasaulē.
Šī kampaņa ir daļa no #StillSpeakingUp platformas, kas izveidota, lai izmantotu nogalināto žurnālistu identitātes, lai aizsargātu to cilvēku drošību, kuri šodien ir apdraudēti.

Project description:

The only journalist that can speak up without fear in Mexico is a dead one.
Investigating corruption and drug trade cost 120+ journalists their lives since 2007. Javier Valdez, killed in 2017, was among the most iconic ones.

3 years later, articial intelligence brings Javier back - live on national TV - to directly address Mexican president, demanding justice for himself and his colleagues, demanding free speech for everyone.

The idea and whole technical execution was proudly done in Latvia by Publicis Riga. The project was published in Mexico by Publicis Mexico & Publicis Media.

The deepfake video was run on all main TV channels in the prime time in Mexico, causing a shockwave not only in the country, but in the whole hispanic world.

This campaign is a part of the #StillSpeakingUp platform created to use the identities of murdered journalists to protect the safety of the ones at risk today.