Dāvanā prasmīgs vadītājs

Klients: LIDL

Autors: McCANN Riga

Projekta apraksts:

Kā lai Lidl tiek pie vairākiem tūkstošiem darbinieku veikalu atklāšanā, ja tirdzniecības darbs tiek tautā uzskatīts par nogurdinošu un nepievilcīgu?

Runājot ar pašreizējiem tirdzniecības darbiniekiem, sapratām, ka negatīvās asociācijas radušās no stāstiem par

briesmīgiem vadītājiem, kuri slikti izturas pret savu komandu.

Lai lauztu industrijas stereotipus un padarītu Lidl par iekārojamāko tirdzniecības uzņēmēju, nostādījām uzņēmuma labi apmācītos vadītājus kā galveno darbinieku ieguvumu.

Aicinājām cilvēkus pievienoties Lidl, stāstot par vadītāju apmācību programmu un sniedzot labi apmācītos vadītājus kā dāvanu tiem, kas kļūst par daļu no komandas.

Project description:

How can Lidl hire several thousands of people for their launch when retail work is regarded as exhausting and

unattractive?

While talking to the actual retail workers, we understood that the negative associations are perpetuated by stories of gruesome managers who treat their team poorly.

To break industry stereotypes and make Lidl the most desirable retail employer, we presented the company's well prepared managers as the main benefit.

We invited people to join Lidl by telling the story of our managers' training program, and offering our well-prepared managers as a gift to those who join our team.