We are NATO

Klients: NATO

Autors: Overpriced

Projekta apraksts:

NATO, kas parasti uztverts kā militāra apvienība, ir spēlējis neatņemamu lomu Covid19 krīzes laikā organizējot transportu, starpvalstu koordinēšanu, izpēti un nodrošinot humanitāru palīdzību.

Animācija vērš uzmanību un dinamiskā veidā paskaidro palīdzības un koordinācijas metodes. Personicējot šo ieguldījumu, video transformē maskulīno organizācijas veidolu, tēmējot uz jaunāku un femīnāku auditoriju, kam ir mazāka iespēja būt informētiem par organizācijas veiktajiem darbiem.

Animācija sadala lielo veikumu mazās epizodēs un tādējādi ļauj vieglāk uztvert padarīto. Ar roku zīmētās Roberta Rūrāna ilustrācijas uzsver cilvēcīgumu un vēlāk caur asprātīgām animācijas pārejām NATO pārtop no militāras humanitārā apvienībā.

Project description:

NATO usually perceived as a military alliance has played a signicant role in helping combat the disease during the Covid19 crisis by transport, coordination, research and providing humanitarian aid.

The animation intends to raise awareness and explain in a dynamic way all the help and coordination that NATO is providing during the crisis. By putting "faces" to this help and humanising the contribution at the same time, the video shifts the forceful and masculine perception of the organisation towards younger and more feminine audience who are less likely to be aware of the work done by the organisation.

The animation dissects the whole story into brief episodes and makes the content easy to grasp. Hand painted illustrations by Roberts Rurans add the unique human touch to the story. Later these illustrations are set in motion and through witty transitions NATO converts from military institution to a humanitarian one.