Latvijas Radio 95 gadu jubilejas web

Klients: Latvijas Radio

Autors: Element Digital

Projekta apraksts:

Svinot Latvijas Radio 95 gadu jubileju, mēs vēlējāmies atskatīties uz šī perioda spožākajiem notikumiem un spilgtākajām personībām. Šī mājas lapa dod iespēju noskatīties radio fanātu stāstus, izzināt Latvijas Radio bagāto vēsturi, taču vissvarīgāk - izveidot arī savus atmiņu stāstus, ko nolasa leģendārā diktore Sandra Glāzupa ar mākslīgā intelekta palīdzību digitāli sintizētas balss formā. Balss ir radio pamatvērtība un šīs majas lapas risinājums dod iespēju cilvēkiem atkal dzirdēt Sandras leģendāro balsi, kas bijusi līdztekus daudziem valstiski nozīmīgiem notikumiem. Lapa kalpo arī kā vēstures notikumu kartotēka, jo esam apkopojuši simtiem nozīmīgu notikumu Latvijas Radio pastāvēšanas vēsturē kopš 1924. gada arhīviem. Kampaņas laikā cilvēki aktīvi dalījās ar saviem digitalizētajiem stāstiem gan pašā mājas lapā, sociālajos tīklos, gan arī zvanot uz radio ēteru un izsakot pateicību par kopā pavadīto laiku.

Project description:

On Latvia's Radio 95th anniversary, we wanted to look back at the most signicant events and brightest personalities of this period. This website gives you the opportunity to watch the stories of radio fans, learn about the rich history of Latvia's Radio, but most importantly - create your own memory stories, which are read by the legendary narrator Sandra Glāzupa with the help of articial intelligence in the form of a digitally synthesized voice. Voice is a core value of radio and the solution on this website allows people to hear Sandra's legendary voice again, which has been alongside many nationally signicant events. The site also serves as a data base of historical events, as we have restored and compiled hundreds of signicant events in the history of Latvia's Radio since 1924. During the campaign, people actively shared their digitized stories on the website itself, on social networks, as well as by calling the radio and expressing gratitude for the time spent together.

Link:

https://www.radiofanati.lv/