Foster

Klients: Foster

Autors: McCANN Riga / Overpriced

Projekta apraksts:

Latvija ir nosēta ar mežiem, kā rezultātā mežu apsaimniekotāji aug kā sēnes pēc lietus. Augot apsaimniekotāju skaitam, veidi kā apsaimniekotāji gūst peļņu arvien slidenākos veidos. Foster, uz nākotni vērsts mežu apsaimniekotājs, vēlējās mainīt mežu īpašnieku šaubas par mežu apsaimniekotājiem radot konceptu, kas redz koku pirms meža. Kā simbls identitātes konceptam tika izvēlēts dzenis un vizuālā komunikācija tika radīta bez zaļu mežu un smaidīgu fermeru fotogrājām. Mēs izveidojām miniatūras gūras katram kokam Latvijas ekosistēmā un izmantojām tās kā galvenos elementus mūsu dizainos, spēcīgi akcentējot nepieciešamo uzmanību kokam, lai no tā izaugtu plaukstošs un zaļš mežs. Identitāte spēcīgi izcēlās plašajā konkurentu klāstā un veiksmīgi iedzīvojās kompānijas materiālos, transporta dizainā un darbinieku formastērpos.

Project description:

Latvia is a heavily forested country as a result of that forest manager companies are popping up like mushrooms after the rain. Since they are growing in numbers, how they gain prot gets shadier by day. Foster, a forward-thinking new forester set off to remedy forest owner distrust towards forest managers by creating a concept that sees the tree before the forest. The symbol of this identity concept was chosen in a form of a woodpecker and the visual communication strayed away from pictures of green forests and happy farmers. We handcrafted miniatures of every single tree in the Latvian ecosystem and used them as the main elements of our designs, heavily emphasizing the level of attention neccesarry to the tree in order to grow a blooming green forest. The identity transferred onto pieces of merch, trucks, and uniforms and the communication materials stood out from the ock.