Mullbery

Klients: Apicius

Autors: McCANN Riga / Overpriced

Projekta apraksts:

Kafejnīcas koncepcija ir pasniegt konditorejas izstrādājumus un veselīgas pusdienas, kas ir ne tikai no svaigākajām sastāvdaļām, bet arī ir smalki pagatavotas un vizuāli pievilcīgas. Tāpēc jēdziens “ēd ar acīm”. Mulberry identitātē mēs izmantojām maigu pasteļtoņu paleti, lai akcentētu delikatesi, tomēr centāmies izvairīties no nozares klišes par rozā un purpura izmantošanu. Atšķirībā no lielajām kafejnīcu ķēdēm, mēs bijām tikai viena atrašanās vieta, tāpēc mērķis bija izveidot ātru atpazīšanu, tāpēc iepakojumam izmantojām vizuāli pievilcīgas, taču unikālas ilustrācijas, lai klienti sajustu prieku, nēsājot līdzi paciņas. Identitātes mērķis sniedzās ārpus paša veikala - mēs izveidojām pievilcīgu sociālo mediju saturu. Tika izveidotas trīs ierakstu veidnes - konditorejas izstrādājumu vai dzērienu noskaņu fotogrāfija ar siltu gaismu, ilustrācijas ar tekstu darījumu saziņai bez fotografēšanas, kā arī informatīvi uz tekstu balstīti ieraksti. Lai izveidotu konsekvenci, tika izveidoti īpaši rāmja modeļi.

Project description:

The concept of the cafe is to serve pastry and healthy lunch that not only has the freshest ingredients but also are delicately made and visually appealing. Therefore the concept “eat with your eyes”. In the identity of Mulberry, we used gentle pastel color palette, to accentuate the delicacy however tried to avoid the industry cliche of using pink and purple. As opposed to large chain coffee shops, our was only one location so the goal was to develop quick recognition so we used visually appealing yet unique illustrations for packaging so the clients would feel the pleasure of carrying around out takeaway packages. The purpose of the identity stretched outside the shop itself - we created appealing social media content. Three templates for posts were created - mood photography of pastry or beverages with warm light, illustrations with text for deal communications without photography, and also informational text- based posts. To build consistency, a special frame patterns were created.