Es gribu vasaru / I want a summer

Klients: Valsts kanceleja / State Chancellery

Autors: McCANN Riga

Projekta apraksts:

Ideja
Lai cīnītos ar neiepriecinošo Covid-19 situāciju Latvijā, tika pieņemts lēmums izvirzīt vienu emocionālu un visiem saprotamu iemeslu kā dēļ ievērot ierobežojumus. “Es gribu vasaru” kļuva par kampaņas saukli. Cilvēki tika motivēti ievērot noteikumus, lai visi varētu piedzīvot vasaru bez ierobežojumiem.

Risinājums
Iedvesmojoties no latviešu tradicionālajiem ticējumiem, tika radīti priecīgi pantiņi un saulainas ilustrācijas - tie skaidroja, ka ievērojot ierobežojumus tagad, vasarā varētu dzīvot bez tiem. Ilustrācijas tika animētas un izmantotas kā TV klipi un Youtube pre-roll video, tā arī sociālo tīklu komunikācijā.

Project description:

Idea
To combat the dire Covid-19 situation in Latvia, we decided that a clear emotional reason to follow the restrictions was to be developed. “I want a summer” was chosen as the slogan. People were motivated to follow the rules so that we all can have a normal summer again. One without the restrictions everyone was so bored of.

Solution
Inspired by the style of Latvian traditional proverbs, cheerful poems, and illustrations about the things which await us in the summer, if we stick to the rules, were created.
The illustrations were animated and used as TV clips, Youtube pre-rolls, and social media communication.