Mammmanuālis. Rokasgrāmata jaunajiem vecākiem

Klients: Aminori

Autors: Guna Poga

Projekta apraksts:

"Mammmanuālis. Rokasgrāmata jaunajiem vecākiem" ir Ilustrāciju grāmata, 150 lpp. 110 mm x 140 mm, zīmējums ar melnu omasteru,

Ilustrāciju sērija jaunajiem vecākiem „Mammmanuālis" veidota kā vizuāla dienasgrāmata, ilustrējot autores personīgo pieredzi esot ikdienā kopā ar zīdaini.
Šis izdevums ļauj caur humoru palūkoties jaunās māmiņas ikdienā un citām mammām ļauj saprast, ka līdzīgā situācijā neesi viena.

Rokasgrāmatas ilustrācijas ir subjektīva, ironiska pieeja dokumentalitātei.
Lineārie, monohromie zīmējumi apvienoti grāmatā un, lai rosinātu publisku viedokļu apmaiņu, publikācijās Instagram platformā (@mammmanual).

Mīļo mammīt, Tu neesi viena - arī citām iet lidzīgi!

Project description:

"Mammmanual. The manual for new parents."
Illustration book, 150 pp. 110 mm x 140 mm, black marker drawing,

Illustration series for new parents “Mammmanual” has been created in the form of a visual diary that illustrates the experience of the author in the daily life with a baby. The diary covers relationship between a mother and a baby. The illustrations in the manual show a subjective and ironic approach to documenting things. The monochrome linear drawings are put together in a book and published in the form of posts on the Instagram platform in order to encourage public discussion (@mammmanual).

Dear mother, you are not alone - the others are having the same issues!

Link:

http://aminori.lv/gramatu-veikals/mammmanualis/