Ļauj savam mājoklim elpot / Let your home breathe

Klients: VELUX

Autors: McCANN Riga

Projekta apraksts:

Mēs pavadām 90% sava laika iekštelpās. Toties lielākajai daļai māju ir satraucoši zema iekštelpu gaisa kvalitāte. Kādas tam ir sekas? Paaugstināts risks no astmas un migrēnām, saindēšanās no sadzīves ķimikālijām, un tā tālāk. Risinājums ir vienkāršs - kvalitatītivi logi ar kvalitatīvu ventilāciju. Ar šo tiek galā VELUX. Mūsu kampaņa “Ļauj savam mājoklim elpot” tika izveidota, lai palielinātu izpratni par problēmu, kuru neviens īsti neapzinājās. Lai nodrošinātu vēstījuma efektivitāti, mēs izveidojām īpašus, plastmasā ietītus OOHs. Virsraktsts : “Ja tavs mājoklis smok, smoc arī tu.’’ Tā bija integrētas kampaņas daļa Latvijā un Igaunijā, kuras rezultātā VELUX logiem par 8% pieauga pārdošanas rezultāti.

Project description:

We spend 90% of our time indoors. Yet most homes have poor indoor air quality. The effects - increased risk of asthma and migraines, poisoning from household chemicals, and so on. The solution is simple - good windows with good ventilation. That's where VELUX comes in. Our campaign 'Let your home breathe!' was created to raise awareness about a problem that no one really knew about. To strengthen the message, we created special OOHs wrapped in plastic. The headline: 'If your home is suffocating, so are you.’’ They were part of an integrated campaign in Latvia and Estonia that resulted in an 8% increase in sales for VELUX windows.