Svētki katram

Klients: Rīgas dome

Autors: Lote Vilma Vītiņa

Projekta apraksts:

Katru gadu Rīgas dome sveic pilsētas iedzīvotājus un ciemiņus Ziemassvētkos ar pilsētvidē izvietotiem apsveikumiem - lielākiem un mazākiem plakātiem, kas sastopami pilsētas parkos, skvēros, Vecpilsētā un mikrorajonos, pie Kultūras namiem un ielu stūros, tieši pa ceļam, sēžot kādā sastrēgumā uz darbu.

Saskaroties ar pandēmijas gada izaicinājumiem un ierobežojumiem, tika radīts koncepts, kas sirsnīgā un patiesā veidā atzīmē dažādās individuālās asociācijas, kuras mums rada Ziemassvētku laiks - māju drošības sajūtu, svētīguma ielaišanu sevī, dāsnuma izpaušanu, sevis un vides uzpošanu svētkiem un citas.

Lai atvieglotu daudzpusīgo vizuālo elementu ieviešanu vizuālā sistēma ir viegli adaptējama dažādiem formātiem, brīvi kombinējot ilustrāciju un teksta elementus.

Bija svarīgi ar ilustrāciju palīdzību radīt sirsnīgu un mājīgu sajūtu, neskatoties uz pandēmijas radītajiem apstākļiem.

Project description:

Each year during Christmas the Riga City Council greets its citizens and guests with posters big and small placed throughout the city - in its parks, squares, the Old town, and the suburbs, outside Cultural buildings, and on the corners of the streets, just in sight while sitting in some trac jam on the way to work.

Seeing the challenges and restrictions that came during this year with the pandemic, we created a concept that celebrates the many things that Christmas can mean to each of us in a heartfelt and honest way - the safety of home, letting in the holiness, being generous, beautifying our surroundings and ourselves, etc. This visual system is easily adaptable to different formats, combining elements of illustration and text.

It was important, with the help of the illustrations to convey a sincere and homely feeling despite the conditions created by the pandemic.