Where we can find the truth?

Klients: "Finis veritatis? On truth and lies" by Maris Kulis

Autors: Aldis Ozoliņš

Projekta apraksts:

Šī ir reklāmas īslma, kas veidota pēc viena kadra principa. Izmantojot šo principu, mēs skatītājam sniedzam klātbūtnes sajūtu šajā stāstā. Vienlaikus šī reklāmas īslma satur reālus un VFX pēcapstrādē veidotus optiskās ilūzijas objektus, provocējot skatītāju uz diskusiju pat patiesības interpretācijām un vērtību šodien, kas ir galvenais vadmotīvs Māra Kūļa jaunajā grāmatā “Finis veritatis? Par patiesību un meliem”.

Project description:

This is a one-shot short lm made for Maris Kulis’ new book “Finis veritatis? About truth and lies”. By using one-shot tehhnique audience experiences this lm through the lmmaker’s point of view. At the same time this short lm includes various objects with effect optical illusion executed by real objects and vfx post production. By this the authors of the video asks the question of the meaning and value of the truth today, which is the main motive of Maris Kulis' new book “Finis veritatis? About truth and lies”.