Panic web site

Klients: Panic

Autors: Panic

Projekta apraksts:

Panic ir animācijas studija, kas jums rada neaizmirstamus stāstus. Mēs radām idejas, video, ilustrācijas un daudz ko citu. Izņemot paniku.
Līdz ar studijas izaugsmi mums bija nepieciešama jauna vietne, lai demonstrētu mūsu progresu un dažādību amatniecībā, prasmēs un komandas garā. Mūsu vietnes galvenais mērķis ir parādīt mūsu portfolio, prasmes un komandu, un pēc pirmā iespaida sazināties ar mums!
Pārlādēta, atsvaidzināta un remiksēta — mūsu jaunā tīmekļa telpa ir klāt! Jūtieties brīvi izpētīt visu darbu, ko esam paveikuši pēdējā laikā, un būt mūsu viesis uz visiem laikiem! Neierobežota jauda, bez atrunām, bez ierobežojumiem!

Project description:

Panic is an animation studio that makes unforgettable stories for you. We create ideas, videos, illustrations and much more. Except panic.

With the growth of the studio, we needed a new website to demonstrate our advancement and variety in craft, skills, and team spirit. The main objective of our website is to showcase our portfolio, skills, and team, and after the rst impression, get in contact with us!

Reloaded, refreshed, and remixed – our new webspace is here! Feel free to explore all the work we've done lately and be our guest forever! Unlimited capacity, no reservations, no restrictions!

Link:

https://panicstudio.tv/