Price fighters

Klients: Zelta Zivtiņa

Autors: Not Perfect Riga

Projekta apraksts:

Cenu cīnītāji

Vārdi mārketingā ir zaudējuši nozīmi – visi zīmoli un veikali jebko sauc par lielisku piedāvājumu – it īpaši tad, kad tas tāds nav. Tikmēr zemo cenu telko Zelta Zivtiņa vienmēr ir bijis lielisku piedāvājumu karalis, tāpēc vēlējāmies norādīt - mēs esam tie, kas ir cienīgi "lieliska piedāvājuma" titulam un ielauzāmies stereotipiskās reklāmās, kur "lielisks piedāvājums" ir tikai vārdi, nevis realitāte.

Project description:

Price fighters

Words in marketing have lost their meaning - all brands and stores are calling anything a great offer - mostly when it's not. Meanwhile the low cost telco Zelta Zivtiņa has always been the king of great offers, so we wanted to point out - we are the ones worthy of “great offer” title and hijacked stereotypical ads where “great offer” are just words instead of reality.