Omniva zīmola identitāte / Omniva Identity

Klients: Omniva

Autors: McCANN Rīga / Overpriced

Projekta apraksts:

Mēs sapratām, ka Omniva nepiegādā tikai paciņas. Omniva piegādā visas prieka sastāvdaļas. Tas attiecas ne tikai uz Ziemassvētkiem, kad cilvēki paļaujas uz Omnivu visvairāk, bet uz visām 365 gada dienām. Katru paciņu var uzskatīt par dāvanu, un katru vēstuli kā vēstījumu, kas pilns ar laipniem vārdiem. Šis jaunais zīmola pozicionējums ir iekapsulēts jaunā logotipā. Četri smaidi atspoguļo pamatvērtības: a) prieku par paciņas saņemšanu laikā b) kurjeru priekpilno attieksmi c) ikdienas nejaušos pārsteigumus d) un lepnumu par uzņēmuma ilgtspējību. Šie 4 smaidi apskauj un aizsargā paciņu vidū. Smaidus var pielietot arī citos radošos veidos. Jo logotips ir veidots tā, lai tas būtu pragmatisks, dinamisks, bet tajā pašā laikā to varētu interesanti pielietot. Paraksta oranžajai krāsai bija jāpaliek noteikti, bet mēs pievienojām violeto krāsu harmonijai un dzelteno priekam. Jaunā zīmola identitāte ir apvienojusi tūkstošiem Omniva darbinieku aiz viena kopīga mērķa – piegādāt prieku visa gada garumā.

Project description:

We realised that Omniva doesn’t just deliver packages. It delivers all the ingredients of happiness. This is true not only during Christmas when people count on them most, but all 365 days of the year. Every package can be seen as a gift, and every letter as a message full of kind words. This new brand positioning is encapsulated in a new logo. The four smiles represent the core values: a) the joy of receiving a package on time b) the cheerful attitude of Omniva’s couriers c) random acts of kindness done on a daily basis. d) and pride in being sustainable. These 4 smiles hug and protect a package in the middle. The smiles can also be stacked in other creative ways. Because the logo has been designed to be pragmatic, dynamic and fun to use. The signature orange colour 100% had to remain, but we added purple for harmony and yellow for joy. The new brand identity has united thousands of Omniva employees behind one common goal - to deliver happiness all year long.