Dzemdību Nama Fonda Campaign

Klients: Narvesen, Dzemdību Nama Fonds

Autors: McCANN Rīga

Projekta apraksts:

Piedzimšana līdzinās izlaidumam, un Rīgas Dzemdību nams ir iestāde, ko Latvijā absolvē 1/3 iedzīvotāju.
Šo faktu mēs izmantojām, lai aicinātu ziedot jaunajiem absolventiem – tā radot saikni un piederību svešu cilvēku starpā.
Un saikni cilvēki sajuta.
Pat iesaistījās cīņā, kuras paaudzes Rīgas Dzemdību nama absolventi būs aktīvākie ziedotāji.
Jo ziedot mazajiem patiešām ir liela lieta.

Project description:

Birth is similar to graduation, and the Riga Maternity Hospital is an institution where 1/3 of the population in Latvia graduates.
We used this fact to invite to donate to the new graduates – thus creating a connection and belonging among strangers.

And people felt the connection.
They even got involved in the battle of which generation of Riga Maternity Hospital graduates will be the most active donors.
Because giving to the little ones really is a big thing.