The 15th Festival of Creative Excellence "Adwards"

Klients: LADC

Autors: NOT PERFECT

Projekta apraksts:

Vai diskomforts ir degviela radošumam?
15. radošās izcilības festivāls "ADWARDS" norisinājās pandēmijas laikā, kad visi vēl strādāja no mājām un bija vispārējs nogurums no esošās situācijas pasaulē.

Koncepts "radošie izdzīvos" radies no zinātniskiem novērojumiem, ka radošums patiesībā plaukst un zeļ diskomfortā un labākās idejas un risinājumi rodas, atrodoties ārpus ierastajiem rāmjiem.

Vizuālie materiāli tika veidoti, lai svinētu to, ka pandēmijas apstākļi patiesībā var būt liels stimuls radošumam un Latvijas reklāmas nozare, kas bija uz sabrukšanas robežas, var pārdzīvot visus grūtos laikus.

Project description:

Is discomfort a creative fuel? The 15th Festival of Creative Excellence "ADWARDS" was held during the pandemic when everyone was still working from home, and there was overall tiredness of the situation in the world.

The concept "creatives will survive" comes from a scientic insight that creativity actually thrives upon discomfort and the best new ideas and solutions are born from something out of the regular.

The visuals were made celebrating that pandemic circumstances can actually be a mega-boost for creativity, and the Latvian ad industry that was on the verge of breaking apart, can thrive and survive all the hard times.