anšlavs eglītis. jaunais cilvēks / anslavs eglitis. young man

Klients: Krimuldas novada dome / Krimulda District Council

Autors: H2E

Projekta apraksts:

Nāc iekšā, jaunais cilvēk! Ekspozīcija par Anšlavu Eglīti ir kā grāmata-stāsts bez robežām, kurā ieiet, lasīt, pētīt un mijiedarboties. Eglīša daudzpusīgā personība noteica pieeju–provocēt un radīt bezrobežu izjūtu šaurā 35 m2 telpā. Priekšmetu vietā izvietoti dzīves un daiļrades pieturpunkti, kas veido Anšlava portretu. Vienlaikus telpa kalpo pašiziņai, jo uzdotie jautājumi veikli nojauc robežu starp Anšlava un apmeklētāja personīgo stāstu, jo tiek rosināts reektēt par dzīvē svarīgiem jautājumiem, no kuriem izvairāmies, bet kas var iedvesmot, pārsteigt un palīdzēt. Mērķis ir normalizēt dzīves neskaidrību, uzsvērt katra dzīves ceļa unikalitāti un iedvesmot nebaidīties.

Telpisko struktūru veido perimetrāla apbūve ar saturu atveramos paneļos. Interktīva projekcija ar skaņas un grakas elementiem uzdod jautājumus. Atsaucoties uz modernismu, grakā izmantoti Bauhaus pamatelementi un krāsas. Vizuālā valoda-melnbalti graska, uz sienas un grīdas dominē teksts un autora zīmējumi.

Project description:

Come in young man! This exhibition about writer and playwright Anšlavs Eglitis is like a boundless book that one can enter, read and interact with. Eglītis’ eclectic personality provokes an unbounded feeling within a conned 35m2 space. Instead of exhibits, biographical reference points form a portrait of Anšlavs. Concurrently, the space prompts self-discovery, posing questions that remove the boundary between Anšlavs’ story and the visitor’s. We are asked to muse upon life’s big but rarely asked questions. The aim is to normalize life’s ambiguities, accenting the uniqueness of our individual path, and inspiring us not to fear. The spatial structure is comprised of perimeter exhibition elements with integrated content in panels and drawers. In an allusion to modernism, the basic elements and colors of the Bauhaus form the exhibition’s graphic design. The visual language is formed by black and white graphics, with the walls and oor dominated by text and the author’s drawings.