BLACK 1752

Klients: Amber Beverage Group

Autors: MAGIC AGENCY / KID Design

Projekta apraksts:

Šis stāsts sākas sensenas mistikas laikā, 1752. gadā, kad pirmo reizi tika pagatavots kāds īpašs dzēriens – viņi to sauca par Rīgas Melno Balzamu. Šis gads, savukārt, ir veltīts BLACK 1752 – jaunam alkoholiskam dzērienam, kas balstīts balzama vēsturiskajā receptē.
Mums bija vajadzīgs stāsts, kas savienotu pagātni ar šodienu. Tieši tāpēc mēs radījām animētu raganu modernā fantāzijas pasaulē, kurā visi ballīšu zvēri justos kā mājās.

Jauna pasaule kopā ar īpašu zīmola identitāti tika radīta, apvienojot senlaicīgo un moderno, roku zīmēto animāciju un CGI (Computer Generated Imagery) tehnoloģiju. Mēs integrējām šo stāstu caur virkni video, sociālo mediju un web saturu, kā arī caur dažādiem pasākumiem un reālām dzīves pieredzēm.
Vien divu mēnešu laikā produkta ražotājs parakstīja līgumus ar tādām valstīm, kā Lietuvu, Igauniju, Apvienoto Karalisti, Vāciju, Itāliju, pat ASV.

Project description:

This story starts at a time of great mysteries, in 1752, when a special kind of spiced drink was rst made – they called it Riga Black Balsam. This, however, is the year of BLACK 1752. A spirits drink based on the historical recipe.
We needed a story that connects the past with today. So, we created an animated witch in a modern fantasy world where all party-hungry people would feel at home.

A new world and a special brand identity was made through the blend of ancient and modern, hand drawn animation and CGI production tech. We integrated this story through an array of online videos, social media, and web content as well as through real-life experiences.
In just two months the manufacturer got to sign contracts with countries like the Baltics, UK, Germany, Italy, even the United States.

Link:

https://black1752.com/