Fenibet launch kampaņa / Fenibet launch campaign

Klients: Alfor

Autors: McCANN Rīga

Projekta apraksts:

Jauni azartspēļu zīmoli rodas kā sēnes pēc lietus. Tie visi reklamē lielus laimestus, milzu peļņu un mačo dzīvesstilu. Vai zīmols šajā kategorijā spētu gūt panākumus arī bez pārspīlētām naudas kaudzēm un maldinošiem virsrakstiem, kas mudina spēlēt vairāk?
Mēs atļāvāmies izmēģināt savu veiksmi!

Dienas beigās runa ir vienmēr ir par paveikšanos. Mūsu dizainā, simbolos, raksturā, tēlā, un ziņojumos ir uzsvērta savas veiksmes apzināšanās. Ne katra diena var būt tava laimīgā, bet dažreiz ir pamanāmas zīmes, kuras saka “šodien Tev paveiksies!” Tās ir dienas, kad vajag savu veiksmi izmantot!
Fenibet veicina apzinīgu un atbildīgu azartspēļu baudīšanu, tai pat laikā neaizmirstot par produkta skaidrošanu. Fenibet zīmola un komunikācijas pamatā ir vizuāla veiksmes atrādīšana un atgādināšana par ikdienišķiem brīžiem, kuros mums paveicas.

Project description:

Gambling brands are popping up like mushrooms after the rain. All promote big bonuses, chunky prots and macho- like lifestyle. Can a quality brand succeed without exaggerated prize money piles and misleading headlines that urge to play more?
We took that gamble! At the end of the day it is all about luck. Our design, symbols, character and messaging emphasise the

noticing of being lucky. Not every day is your lucky day, but some show the signs of being the one - that is when you can push your luck a bit further.
Fenibet strives towards promoting conscious and
responsible gambling while still being clear about the product. Visually coding lucky charms and providing ideas of moments when luck might be considered on your side is the base premise of Fenibet brand and communication.