Katram iedzīvotājam pa atslēgai — Rīgas pilsētas atjaunotā identitāte.

Klients: Rīgas dome

Autors: Overpriced

Projekta apraksts:

Rīgas atsvaidzinātās identitātes uzdevums bija sakārtot esošo komunikāciju un iedot pašvaldībai jaunus instrumentus skaidrākai un sakārtotākai jau iesāktai sarunai ar iedzīvotāju. Atjaunotajā graskajā identitātē apvienoti Rīgas atslēgu elementi, kas vēsturiski lietoti Rīgas ģerboņos un monētās.
Atslēgas ķetnu krusta aizsegā ir nemainīgs elements, kas jauno, mūsdienīgo Rīgas grasko zīmi sakņo pilsētas vēsturiskajās tradīcijās.

Papildu to vēsturiskajai nozīmei atslēgas simbolizē attiecības starp pilsētu un tās iedzīvotāju. Viena atslēga pieder Rīgai, otra — ikkatram no mums. Caur to uzsveram nepieciešamību pēc iesaistes, mijiedarbības un kopīgas labklājības veidošanas mūsu apkārtējā vidē.

Turpmāk atslēgas atdzīvojas viscaur identitātei un kļūst par plaši izmantojamu rīku. Atsvaidzinātajā paletē ziemeļnieciskās krāsas mijas ar košiem akcentiem un ļauj ne tikai izveidot svaigu un dinamisku vizuālo tēlu, bet paver iespējas strukturētai komunikācijai dažādos departamentos.

Project description:

The main task of the refreshed Riga identity was to structure already established communication with the resident and give it a new set of tools. Historically used elements of Riga keys have been at the basis of the new visual direction. Keys under the cover of the cross of paws is the main element that nds roots of the new modern identity in the tradition of the city.

In addition to its historical meaning keys symbolise the relationship between the city and its resident. One key belongs to Riga, other — to each and every one of us. Therefore we emphasise the necessity for participation and interaction and common prosperity building of our environment.

Further the keys come to life throughout the identity as a messenger and a graphical element. In the refreshed colour pallet, Northern colours intertwine with bright accents and allow for fresh and dynamic visual image as well as possibilities to structure the communication throughout departments.