Your home. Your rules.

Klients: Luminor

Autors: TBWA\Latvija

Projekta apraksts:

Mūsdienās noīrēt dzīvokli bieži vien ir neizdevīgāk kā to iegādāties.
Taču vēl svarīgāk - kad pats esi dzīvokļa saimnieks - pats tajā arī uzstādi noteikumus. Dažkārt saimnieku uzstādītie noteikumi uz dzīvokļa izīrēšanu mēdz būt savdabīgi un reālā situācija krietni atšķiras no sludinājumā uzrādītās.

"Tavas mājas - tavi noteikumi” kampaņas ietvaros mēs veicām sociālo eksperimentu, kura ietvaros izvietojām skaista dzīvokļa bildes par pievilcīgu īres cenu, taču potenciālajiem īrniekiem ierodoties, tika secināts, ka dzīvoklis ne tikai krietni atšķiras no sludinājumā publicētā vizuāli, bet arī tā saimnieks ir savdabīgs ar tikpat savdabīgiem noteikumiem.

Sociālais eksperiments tika lmēts ar slēptajām kamerām, secinot, uz ko īrnieki ir vai nav gatavi, lai tikai tiktu pie īres dzīvokļa par labu cenu.
Rezultātā, ap 270 tūkst. sociālo tīklu sekotāji ne tikai atpazina sevi līdzīgā situācijā, bet arī dalījās ar citām īres pieredzēm. Mēs pierādījām - tavas mājās, tie ir arī tavi noteikumi

Project description:

Today, renting the apartment is often less protable than buying it.
But more importantly - when you are the owner of the apartment - you also set the rules. Sometimes the rules set by the landlords for renting the apartment tend to be peculiar and the real situation is quite different from the one presented in the advertisement.

As part of the "Your home, your rules" campaign, we conducted a social experiment in which we placed pictures of a beautiful apartment at an attractive rental price, but when potential tenants arrived, it was concluded that the apartment is not only visually different from the one published in the ad, but also its owner is peculiar with strange rules.

The social experiment was lmed with hidden cameras, inferring what the tenants are or are not willing to do in order to get a rental apartment at a good price.
As a result, aprox. 270k social media users recognized themselves in story like ours, and shared their experience on renting the apartment