Peldošā sala / Floating island

Klients: Paulig Coffee Latvia

Autors: Skudras Metropole / Don't Panic

Projekta apraksts:

Mākslīgi radīta Peldošā sala ar zaļu zāli, dažādu šķirņu kokiem, unikālai kajas baudīšanai. Slīdoša ekosistēma, kas slīd ar elektromotora palīdzību un darbojas uz saules baterijām.
Ar speciālu QR kodu palīdzību un izstrādātām aplikācijām apmeklētāji varēja iepazīties ar Paulig kajas rituāla instruktāžu, uzzināt ezera teiku, piedalīties spēlēs, noklausīties speciāli radītu ezera sonāti, sastapt pavāru, baudīt gastronomisku performanci.

Ikkatra detaļa - interjera priekšmeti, trauki, mēbeles u.c. - ir jaunradīti un speciāli veidoti, pievēršot uzmanību vissīkākajai niansei. Sākot ar speciāli radītu ekoloģisko zobu pulvera pastu, kas nekaitē dabai, skuju pulveri vannai, līdz pat dizaina krēsliem, kuros aug papardes, vai galdam, kas veidots kā Mordangas ezera makets ar ūdeni un kokiem un kurā integrētas modernas tehnoloģiju aplikācijas. Peldošā sala ir veidota no ilgtspējīgiem materiāliem, darbojas uz saules enerģiju, kas nodrošina apgaismojumu un visas nepieciešamās saimnieciskās lietas

Project description:

Articially created Floating island with green grass, different varieties of trees, plants - for a unique coffee enjoyment. A sliding ecosystem that glides on an electric motor and runs on solar panels.
With the help of special QR codes and developed applications, visitors could get acquainted with the Paulig coffee ritual instruction, learn the lake's legend, participate in games, listen to a specially created lake sonata, meet the chef, enjoy a gastronomic performance.

Every detail - interior items, dishes, furniture, etc. - are newly created and specially designed, paying attention to the nest nuances. From specially created ecological toothpaste that does not harm nature, needle powder for the bath, to design chairs with ferns or a table designed as a model of Lake Mordanga with water and trees, which integrates modern technological applications. Island is made of sustainable materials. It is powered by solar energy, which provides lighting and all the necessary household items.

Link:

https://nepieradinatasnaktsmitnes.lv/