Mana personīgā vakcinācijas kampaņa. / My personal vaccination campaign.

Klients: Personīgs projekts / Personal project

Autors: Māris Upenieks

Projekta apraksts:

2021. gada vasaras pilnbriedā bija skaidrs, ka Covid-19 vakcinācijas gaita Latvijā ir tālu no vēlamās – pilnībā vakcinēti tikai apmēram 36% no valsts iedzīvotājiem. Ociālā kampaņa tika uzņemta visai kritiski, sabiedrības pārliecināšanai par labu nenāca arī peripētijas ar vakcīnu iepirkumiem un citas valdības komunikācijas kļūdas. Tuvojoties rudenim un jaunam pandēmijas vilnim, bija skaidrs, ka ir jāpamudina pieņemt lēmumu tos, kuri joprojāmšaubās.

Lai kaut ko darītu lietas labā, nolēmu izveidot dažas vienkāršas ziņas par šo tēmu un aicināt cilvēkus "Aiziet pēc vakcīnas". Ar īsiem, asprātīgiem tekstiņiem paskatījos uz pandēmiju negaidītos rakursos, iepinot tajos kašķus feisbukā, izpletņus un pat vārdu spēli ap mūsu premjerministra uzvārdu. Un izrādījās, ka ziņojumiem sokas ļoti labi – tie vairāk kā mēnesi tika eksponēti digitālajos ekrānos Rīgā, interneta baneros, preses reklāmās un, protams, arī "šēros" un karstās diskusijās sociālajos medijos. Tas viss ar budžetu nulle, burtiski.

Project description:

By the summer of 2021, it was clear that COVID-19 vaccination coverage in Latvia was far from the desired level, with a rate of ~36% of all population. The ocial campaign was received very critically, and vaccine procurement and government communication mistakes did not help either. As autumn and a new wave of pandemics approached, it was clear that those still hesitant about the vaccination should be encouraged to make a decision.

To do something about it, I decided to make a few simple messages about the topic and call people to "Get the vaccine". The short, witty copy took some fresh angles at the pandemic, including clashes on Facebook, parachutes, and even wordplay around the surname of our Prime Minister. Messages turned out to be very well received and for more than a month found themselves on almost all the digital screens of Riga, web banners, print ads, and, of course, tons of shares and heated discussions on social media. All this with literally zero budget.

Link:

https://marisupenieks.lv/get-the-vaccine