Brīvs un neapturams / Free and unstoppable

Klients: LMT

Autors: MAGIC AGENCY

Projekta apraksts:

5G ir par progresu un to, kā tas mūs veido.
LMT kampaņas mērķis bija radīt sajūtu par gaidāmajām tehnoloģiskajām pārmaiņām. LMT 5G ienāk ar spēku un lielā ātrumā – gluži kā savvaļas zirgu bars.

Project description:

5G is about progress, and how it shapes us.
The goal of the LMT campaign was to create a sense of upcoming technological change. LMT 5G enters with force and at great speed – just like a herd of wild horses.